+420 603 423 176
+420 736 721 429
Pro více informací nám pošlete e-mail
info@azcervinkaelektro.cz

Činnosti, které provádí firma A+Z ČERVINKA ELEKTRO s.r.o.

Kompletní servis elektrických rozvodných zařízení

Obchodní činnost

Školení pracovníků v energetice

Poradenská činnost aj.

Revize Elektro

Hlavní činnost na rozvodech a rozvodných zařízeních (rozvodny – transformovny, spínací stanice aj.) spočívá v provádění veškerých elektrorevizí na nízkém, vysokém a velmi vysokém napětí, dále pak na zařízeních pro ochranu před bleskem a přepětím. Pracujeme i v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Revize provádíme nejmodernější měřicí technikou (zejména od firmy Megger). Máme v tomto oboru čtyřicetiletou praxi a absolvovali jsme řadu nejrůznějších specializovaných školení.

Výsledkem revize je revizní zpráva. Pokud revize obsahuje závady, provádíme dle dohody s provozovatelem jejich odstranění. Odstraňujeme závady nejen technického charakteru, ale i závady při doplnění nebo aktualizaci technické dokumentace potřebné k provozování energetického zařízení (dle aktuální legislativy).

Servis elektro zařízení

Při pravidelné revizi doporučujeme provést současně i servisní práce na instalovaném zařízení dle pokynů výrobců jednotlivých zařízení. Vyhledáním případných rizik zvýšíte spolehlivost těchto zařízení. Tyto práce můžeme udělat i samostatně, avšak doporučujeme je provádět z důvodu beznapěťového stavu společně s pravidelnou revizí.

Termosnímkování

Pro ty provozovatele energetického zařízení, kteří nemají obsluhu, zajišťujeme pravidelné kontroly včetně termosnímkování s vyhodnocením této kontroly. Dle dohody jsme schopni zajistit i manipulace na zařízení.

Rekonstrukce a instalace elektro

Zajišťujeme rekonstrukce, ale i instalace nového energetického zařízení: od vypracování projektové dokumentace až po uvedení do provozu.

Vytýčení sítí

Vytyčujeme trasy elektrických kabelů, jejich zanesení do projektové dokumentace, případně i vyhledávání poruch na těchto kabelech.

Krejčího 163/26
627 00 Brno – Slatina, CZ 
IČ: 068 17 564
DIČ: CZ 068 17 564

Kontaktní osoba: Zdeněk Červinka – jednatel

Mob.: +420 603 423 176
Mob.: +420 736 721 429  
Tel.: +420 545 226 257
Tel.: +420 530 321 154

Email.: info@azcervinkaelektro.cz